Skip to content

www.dselectric.ru

Книгофонд

Тлумачний словник української мови

Тлумачний словник української мови

Файл загрузили: 41

Рейтинг файла: 24

Содержание этой книги Тлумачний словник української мови. Словник включає пов’язані з реєстровими словами фразеологічні вирази, складні термінологічні одиниці, що подаються із тлумаченням. З метою ілюстрації вияву значення слова в контексті подаються приклади словосполучень і речень зі словом, що тлумачиться. До словника увійшла загальновживана українська лексика, зокрема професійна і термінологічна, а також новітня лексика, у тому числі й іншомовна, що набула широкого вжитку впродовж останніх років. Пропонований «Тлумачний словник української мови» налічує близько 20 тисяч слів і словосполучень, переважна більшість яких становить активний шар лексики української мови кінця ХX – початку XXI ст. Данные Тлумачний словник української мови загрузил: anikagur.

3 thoughts on “Тлумачний словник української мови

  1. Кто-то возразит: судьбы нет, и мы сами вольны выбирать занятие по душе. Бояться надо тогда, когда можно что либо изменить, или на что-то повлиять, но если ты не в силах поменять ситуацию к лучшему, к чему наши тревоги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *